Orbi Pro WiFi 6 路由器 (SXR30)
AX1800 雙頻 Orbi Pro WiFi 6 Router
可加配 SXS30 (衛星)

節省 33%
NETGEARSKU:SXR30

售價:
$1,060.00 $1,580.00

Orbi Pro SXR30 (Router) - AX1800 雙頻 Orbi Pro WiFi 6 路由器 | 可加配 SXS30 (衛星)

下載 SXK30 Datasheet

關於此商品

  • 提供高性能商務級802.11AX Wave 2雙頻 WiFi
  • 提供4組SSID 管理者/員工/訪客/IoT設備 分層WiFi控管能力
  • 支援WPA3安全協定
  • 支援MU-MIMO 提升傳輸效率
  • 1個 1G (WAN), 3 個 1G (LAN)

商品規格

  • 尺寸 : 148x 68 x 189mm
  • 重量 : 0.48 kg

產品保養

  • 3年保養

您可能還會喜歡

最近查看